El marc històric de l’art romànic al Penedès i el Garraf

Els precedents antics: de la prehistòria a la fi del món romà

Elements escultòrics d’un monument funerari, versemblantment d’època romana, trobats fa uns anys al terme de Sant Martí Sarroca. Es conserven al Museu Municipal de Sant Martí Sarroca.

ECSA - M. Raurich

Les característiques geogràfiques que defineixen el Penedès són les lleugeres ondulacions i el seu terreny planer que s’obre al mar per una àmplia zona d’estanys, avui terraplenats. El complementen els estreps de les serralades litoral i pre-litoral. Des d’antic és un lloc amb una gran abundor d’aigua, bo i fàcil de...