Bibliografia general referent al romànic del Penedès

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: El paso de Septimania del dominio godo al franco a través de la invasión sarracena, “Cuadernos de Historia de España” (Madrid 1953), XIX, pàgs. 5-54
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’:Un gran comte de Barcelona pretèrit: Guifred Borrell, 897-911, “Cuadernos de arqueología e historia de la ciudad” (Barcelona 1964), V, pàgs. 83-130
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (...