Església de Remolins (Torres de Segre)

Aquest temple era a l’antic lloc de Remolins, que segons J. Lladonosa s’ha de situar on avui s’aixeca la Torre dels Canonges, al marge dret del Segre. Actualment, el topònim Remolins designa una sèquia que rega l’horta del terme de Soses. L’indret és documentat per primera vegada l’any 1153, com a afrontació d’una terra situada al lloc de Torres de Segre. L’any 1154, torna a esmentar-se en una concòrdia feta entre el bisbe de Lleida i els templers sobre la recepció dels delmes de diversos llocs. L’església de Remolins es consigna per primer cop en les dècimes papals dels anys 1279 i 1280, en què apareix el “vicario ecclesie de Remolins”. Actualment no sembla conservar-se cap resta visible del temple i es desconeix quin n’era el titular.