Necròpoli de les Roques de So Roig (Alguaire)

Situació

Vista parcial de la necròpoli, amb una de les tombes en primer terme, coberta de vegetació.

ECSA-J.I. Rodríguez

Aquesta necròpoli se situa al peu de les Roques de So Roig, les quals es troben al SE d’Alguaire i a uns 400 m de les Roques de Vimpèlec. El seu emplaçament gairebé és al límit del municipi d’Alguaire amb el de Vilanova de Segrià.

Mapa: 32-14 (359). Situació: 31TCG015221.

Necròpoli

Es tracta d’un conjunt de sis tombes tipus banyera, excavades a la roca. Molt probablement hi hauria encara més sepultures, però ha estat tallat el gres per extreure pedra; també l’erosió ha originat la caiguda de blocs cap al costat meridional, en els quals hi ha senyals d’altres sepultures. Aquestes tombes són orientades amb els peus cap a l’est, si bé l’interior és buit i no hi ha rastres de les lloses de coberta. Algunes tenen una cadolla associada.

Aquesta mena d’enterraments, a la Catalunya Vella, són datats abans de l’any 1000. En aquest cas, com pel que fa a les properes tombes de la necròpoli d’Escalç, a la Portella, podem datar-les en un moment indeterminat de l’alta edat mitjana.