Vilatge de les Roques de Vimpèlec (Alguaire)

Situació

Un aspecte de les roques on s’adossaven els habitatges medievals.

ECSA-J. Bolos

Les ruïnes d’aquest antic vilatge, centrades per les anomenades Roques de Vimpèlec, es troben vora el camí de la Calçada o de Vimpèlec, uns 3 km a llevant d’Alguaire, a la dreta del reguer de la Mitjana i vora els termes municipals de la Portella i de Vilanova de Segrià.

Mapa: 32-14 (359). Situació: 31TCG022224.

Nucli urbà

Es tracta d’un antic assentament situat prop d’un aflorament rocós, orientat est-oest. Aquesta penya rocosa presenta gran quantitat d’orificis o cavitats: dipòsits de diferents mides i formes, bases d’habitacions, cadolles amb conductes, forats d’extraccions, etc.; a la paret meridional hi ha els forats dels caps de biga de les construccions del vilatge que recolzaven al penyal.

Escampats per tot l’indret hi ha abundants fragments de ceràmica, que comprenen una seqüència cultural que va des de l’edat del ferro fins a l’època imperial romana. També hi ha indicis de l’ocupació del lloc en època islàmica, sense continuïtat aparent en els temps posteriors a la conquesta cristiana, si bé possiblement en època moderna es degué utilitzar la veta rocosa per a les tasques vitícoles.

Bibliografia

  • García, 1995, pàgs. 162-163.