Sant Sadurní d’Alguaire

Aquesta església és la parròquia del poble d’Alguaire. Tot i que del lloc i el castell d’Alguaire se’n tenen referències des del segle XI, quan encara era sota domini musulmà, de la parròquia de Sant Sadurní se’n sap ben poca cosa, tot i que sembla que el temple va ser aixecat entre el final del segle XII i el segle XIII (a l’Ordinatio ecclesiae Ilerdensis de 1168 encara no surt esmentada). L’any 1157, el bisbe de Lleida Guillem Pere atorgà als hospitalers les esglésies del terme d’Alguaire, però la primera menció directa de l’església no apareix fins l’any 1361, en una visita pastoral on s’esmenta l’altar major “de Beati Serní”, amb diverses capellanies. Entre els anys 1401 i 1425, la família Pelegrí tenia una fundació a l’altar major de Sant Sadurní. L’any 1781 s’aixecà un nou temple d’estil barroc que fou destruït l’any 1936 i refet posteriorment.