Pont de Riutort (Puigbalador)

Situació

Antic pont sobre el riu Tort, que conserva l’arcada central probablement d’època romànica.

ECSA - A. Bonnery

Aquest pont travessa el riu que ha donat el seu nom al poble de Riutort. És situat uns 100 m més amunt de la confluència d’aquest riu amb el Galba.

Mapa: IGN-2249. Situació: Lat. 42° 38′40″ N - Long. 2° 6′40″ E.

Història

Aquest pont formava part de la via Redensis o camí de França, l’antic camí que unia Carcassona i Llívia, el traçat de la qual es reconeix encara perfectament al Capcir des del coll de les Ares. La via Redensis degué renovar-se entre el segle XI i el segle XIII, coincidint amb el moment en què el Capcir va conèixer un gran creixement econòmic i demogràfic, acompanyat d’un increment dels intercanvis, i esdevingué objecte de rivalitats entre els comtats veïns. El pont de Riutort podria ésser el testimoni de l’arranjamemt del camí en aquest període. Els anys 1680 i 1681 aquest camí fou restaurat i millorat per a permetre el pas de les tropes franceses cap a les terres conquerides i annexades després del tractat dels Pirineus, particularment cap a la ciutadella que Lluís XIV projectava construir a Montlluís.

Pont

El pont consta d’una bella arcada de mig punt. Els paraments exteriors de l’arc són constituïts per dovelles estretes de pedra tallada matusserament. La volta és feta amb carreus petits negats en el morter de calç.

L’obertura de l’arcada és de 4,50 m a la base i la seva alçària des del nivell de l’aigua fins al cim de la volta no excedeix els 2,60 m. L’amplària del sòl és exactament de 2 m.

En una època més tardana s’afegiren a banda i banda de la calçada, en cada riba, uns murs de 0,60 m de gruix, fets de pedres irregulars disposades en filades desiguals. Portaven parapets. L’objectiu d’aquestes construccions era la creació de suports destinats a rebre bigues o taulons gruixuts per a augmentar l’amplada del pont. Alhora hom ho aprofità per edificar baranes de fusta.

Aquest arranjament posterior del pont data de l’època de l’annexió de l’Alta Cerdanya i el Capcir a França, arran del tractat dels Pirineus (1659). És difícil la datació dels ponts de l’edat mitjana quan manquen textos que els documentin, perquè les tècniques de construcció es perpetuaren de manera quasi invariable durant segles. Tanmateix, per les seves característiques arquitectòniques, es pot pensar, amb totes les reserves, que el pont de Riutort pertany al període que comprèn aquesta obra.