Sant Estève de Caramanh

L’actual església parroquial de Sant Estève de Caramanh es troba immediatament a l’W del castell, a la part alta del poble de Caramanh. Els elements més antics d’aquest edifici no són anteriors al segle XV. L’església romànica primitiva, desapareguda, es trobava, però, en un altre indret, uns 500 m al N de la vila, al cementiri, segons es comprova encara en el cadastre del segle XIX. És esmentada per primera vegada en un document del 1259, redactat pel capellà de Caramanh, on es diu que Berenguer del Viver va reconèixer a l’arquebisbe de Narbona el dret a cobrar delmes dins el terme de Santa Maria de Felhuns. El 1356 s’esmenta l’“ecclesia S. Estephani de Quero Magno”. Del 1451 és un document on es dona l’ordre de posar en llibertat Pere Deulosal, empresonat com a culpable d’un robatori comès en aquesta església.