Sant Joan Baptista de Rasiguèras

El poble de Rasiguèras és situat a 120 m d’altitud, prop de la riba esquerra de l’Aglí, en la seva confluència amb la riera de Termena. Una de les primeres mencions d’aquest indret data de l’any 1064, quan els marmessors de Guadall, entre els quals consta la seva esposa Ermengarda, lliuraren a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, entre d’altres deixes, l’alou de Radigeres.

No es disposa fins a l’actualitat de notícies documentals referents a l’edat mitjana de la seva església parroquial, dedicada a sant Joan Baptista. Fou totalment refeta en època moderna. Tot i així, la seva posició un xic encimbellada —a la part més alta de la població— i el seu emplaçament, quasi al centre de la vila, no deixen cap mena de dubte que aquest lloc nasqué a redós de la primitiva església; malgrat que no conserva l’estructura romànica, un clar indici de la seva antiguitat es troba en un seguit d’enterraments o inhumacions localitzats mentre es feien, fa alguns anys, uns moviments de terres a l’exterior de l’església, just al costat de la capçalera.