Sant Martí de Minoves (Olvan)

Situació

Un detall del mur de migjorn de l’església, del qual hom pot veure un aparell ordenat i d’aspecte robust.

R. Viladés

L’església de Sant Martí de Minoves es troba enmig de les ruïnes del poblat medieval del mateix nom que acabem d’estudiar en l’apartat anterior.

Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: x 08,7 — y 59,2 (31 IDG 087592).

Història

Sant Martí de Minoves o de Llavaneres és una església situada al comtat de Berga, prop del...