Bibliografia general referent al romànic del Berguedà

Fonts Documentals

 • Arxiu de la Corona d’Aragó
 • Arxiu Capitular de Solsona
 • Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell
 • Arxiu Capitular de Vic
 • Biblioteca de Catalunya (Secció Pergamins)
 • Arxiu Parroquial de Berga
 • Arxiu Parroquial de Puig-reig
 • Arxiu Parroquial de la Pobla de Lillet
 • Arxiu Ajuntament de Berga

Bibliografia General

 • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Catalunya carolíngia. II. Els diplomes carolingis a Catalunya, Barcelona 1926-1952
 • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Dels visigots als Catalans, 2 vols., Barcelona 1970
 • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans, Barcelona 1958
 • Cebrià Baraut: Les actes de consagració d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles IX-XII), “Urgellia”, vol. 1, la Seu d’Urgell 1978
 • Cebrià Baraut: Set actes més de consagració d’esglésies del bisbat d’Urgell, “Urgellia”, vol. II, la Seu d’Urgell 1980, pàgs. 481-488
 • Cebrià Baraut: Els documents, dels segles IX i X, conservats a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, vol. 2, la Seu d’Urgell 1980, pàgs. 7-145
 • Cebrià Baraut: Els documents, dels anys 981-1010, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, vol. 3, la Seu d’Urgell 1981, pàgs. 7-165
 • Cebrià Baraut: Els documents, dels anys 1010-1035, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, vol. 4, la Seu d’Urgell 1982, pàgs. 7-185
 • Cebrià Baraut: Els documents, dels anys 1036-1050, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, vol. 5, la Seu d’Urgell 1984, pàgs. 7-157
 • Xavier Barral i Altet: L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-X, Edicions 62, Barcelona 1981
 • Prim Bertran: La Dècima de l’any 1371, “Urgellia”, vol. II, la Seu d’Urgell 1979
 • Próspero de Bofarull: Los condes de Barcelona vindicados, Barcelona 1836
 • Pierre Bonnassie: Catalunya mil anys enrera, vol. 1, Barcelona 1979, vol. 2, Barcelona 1981
 • Domingo Costa Y Bofarull: Memorias de la ciudad de Solsona y de su Iglesia, 2 vols., Barcelona 1959
 • Joan Corominas: Estudis de toponímia catalana, vol. 1, Barcelona 1965
 • Els castells catalans, Editorial Dalmau, Barcelona 1976, vol. V
 • Josep M. Font Rius: Cartas de población y franquicia de Cataluña, Madrid-Barcelona 1950
 • A.J. Forey: The Templars in the Corona de Aragon, Londres 1973
 • Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. 2, Enciclopèdia Catalana, S.A., Barcelona 1981
 • Eduard Junyent: Diplomatari de la catedral de Vic. Segles IX-X, vol. 1, Vic 1980
 • Eduard Junyent: El comtat de Berga en els segles X i XI, Publicacions del Museu Municipal de Berga, Berga 1973
 • Eduard Junyent: Catalunya Romànica, 2 vols. Barcelona 1975-1976
 • Eduard Junyent: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del Romànic, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983
 • Petrus de Marca: Marca Hispanica sive limes Hispanicus, París 1688
 • Francisco Miquel Rosell: Líber Feudorum Maior, Barcelona 1945
 • Joaquim Miret: Les cases de templers i hospitalers en Catalunya, Barcelona 1910
 • Joaquim Miret i Sans: Los vescomtes de Cerdanya, Conflent y Bergadà, a “Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, Barcelona 1901, pàg. 154
 • Lluís Monreal i Martí de Riquer: Els castells medievals de Catalunya, 2 vols., Barcelona 1958
 • Francisco Monsalvatge y Fossas: Noticias históricas, Olot 1889-1915, 26 vols
 • Antoni Pladevall: Els monestirs catalans, Barcelona 1978
 • Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep Goday i Casals: L’arquitectura romànica a Catalunya (3 vols.), Barcelona 1909-1918
 • Martí de Riquer: Guillem de Berguedà. 1. Estudio histórico, lingüístico y literario, Abadia de Poblet 1971, “Scriptorium Populeti”, núm. 5
 • Manuel Riu: Las comunidades religiosas del antiguo obispado de Urgell (siglos VIII-XVI), Barcelona 1961, tesi doctoral inèdita
 • Manuel Riu: Hipòtesi entorn dels orígens del feudalisme a Catalunya, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 4, juny de 1981, pàgs. 195-208
 • Manuel Riu: La inserció dels monestirs en la societat i l’economia catalanes (segles VIII-XII), “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 8, juny de 1982, pàgs. 462-473
 • Manuel Riu: Les rendes dels monestirs i de les canòniques del bisbat d’Urgell a la fi del segle XIII, “Urgellia”, vol. 1, la Seu d’Urgell 1978’
 • Josep M. Salrach i Mercè Aventín: El procés de formació nacional de Catalunya (segles VIII-IX), 2 vols., Barcelona 1978
 • Josefina Soler: El cartulari de Tavèrnoles, Castellón de la Plana 1964
 • Frederic Udina i Martorell: El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X, Barcelona 1951
 • Frederic Udina i Martorell: El “Llibre Blanc” de Santes Creus, Barcelona 1947
 • Jaime Villanueva: Viaje literario por las tierras de España, 22 vols., Madrid-València 1803-1852

Bibliografia local i comarcal

 • Josep M. Anglerill: Historia de l’hospital de Berga, “L’Erol”, núm. 8, març de 1984, Berga, pàgs. 35-39
 • Josep M. Badia i altres autors: Sant Joan de Montdarn, Berga 1981, editat pel Patronat d’Amics de Serrateix
 • Josep M. Ballarín: Monestirs a casa, “L’Erol”, núm. 5, Berga, juny 1983, pàgs. 51-55
 • Albert Bastardes i Manuel Riu: El Martyrium de Sant Eudald a Jorba, Publicacions de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social, Solsona 1981
 • Albert Benet i Clarà: Una revolta berguedana contra el comte Oliba Cabreta, “L’Erol”, núm. 6, Berga, setembre de 1983, pàgs. 29-34
 • Albert Benet i Clarà: El comtat de Berga. Origen i límits (segles X-XI), “L’Erol”, núm. 11, Berga, desembre de 1984, pàgs. 15-24
 • Jordi Bolòs i Masclans: L’evolució del domini del monestir de Sant Llorenç prop Bagà durant els segles IX-XII, “Acta historica et archaeologica mediaevalia”, núm. 1, Barcelona 1980, pàgs. 55-75
 • Jordi Bolòs i Masclans: El monestir de Sant Llorenç prop Bagà, Tesi de llicenciatura presentada a la Universitat de Barcelona (1978). En curs de publicació
 • Jordi Bolòs i Masclans: Aportació al coneixement de la Marca de Berga, “Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos a Berga, 1976”, Berga, Centre d’Estudis Berguedans, 1982, pàgs. 89-100
 • Jordi Bolòs i Masclans: Sant Llorenç prop Bagà: dels inicis al 1300, “L’Erol”, núm. 5, juliol de 1983, pàgs. 21-28
 • Jordi Bolòs i Montserrat Pagès: Sant Llorenç prop Bagà. Excavació-1983, “L’Erol”, núm. 10, Berga, setembre de 1984, pàgs. 31-33
 • Jordi Bolòs i Montserrat Pagès: El monestir de Santa Maria de Serrateix i la parròquia de Sant Pere, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 2, novembre de 1980, pàgs. 83-86
 • Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas: Els molins de la conca mitjana del Llobregat. 1. Introducció, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 9, setembre de 1982, pàgs. 556-568
 • Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas: Sepultures excavades a la roca a les rodalies de Serrateix, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 3, Barcelona 1982, pàgs. 155-171
 • Jordi Bolòs i Iñaki Padilla: Un molí d’origen medieval: el Molinet a Navel, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 1, Barcelona maig de 1980, pàgs. 44-55
 • Jordi Bolòs, Iñaki Padilla i Montserrat PAGèS: Manifestacions eremítiques a les rodalies de la rotonda sepulcral de Sorba, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 6, desembre 1981, pàgs. 357-363
 • Josep M. Font i Rius: Franquicias locales en la comarca del Alto Berguedán, (Pirineo Catalán), “Pirineos”, X, núm. 34-36, 1954
 • Alberto del Castillo i Manuel Riu: El poblado bergistano de Camp-Mauri, VII Congreso Nacional de Arqueología, Barcelona 1962, pàgs. 426-431, 4 figs
 • Alberto del Castillo: Exploraciones y excavaciones recientes en el Berguedán, “A Pedro Bosch Gimpera en el septuagésimo aniversario de su nacimiento”, Mèxic 1963, pàgs. 129-134, 8 figs
 • Domingo Costa i Bofarull: Memorias de la ciudad de Solsona y de su Iglesia, 2 vols., Barcelona 1959
 • Ignasi Feliu de Travy: El Monestir de Santa Maria de Serrateix. Una aproximació a la seva història, Granollers 1977
 • Eufemià Forti Cogul: Galceran de Pinós, protagonista de la llegenda del rescat, “Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos a Berga, 1979”, Centre d’Estudis Berguedans 1982, pàgs. 59-68
 • Francisco Gurri i Serra: Santuario de Cataluña. XXII. Santuario de la Mare de Déu dels Oms, “Montaña”, any XII, 61 (maig-juny 1959), pàgs. 320-324
 • Antoni Llorens i Solé: Vinculació del trobador Guillem de Berguedà i dels seus pares, els vescomtes de Berga, amb el monestir de Santa Maria de Solsona, “Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos a Berga, 1979”, Centre d’Estudis Berguedans, 1982, pàgs. 79-88
 • Ramon Huch: Notes històriques de la ciutat de Berga, Berga 1955
 • Eduard Junyent: El comtat de Berga en els segles X i XI, Edicions del Museu de Berga 1973
 • Francesc Martínez Solsona: Sant Jaume de Frontanyà. Mil anys d’història i de geografia, Granollers 1967
 • Joaquim Miret i Sans: Los vescomtes de Cerdanya, Conflent i Bergadà, “Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, 1901
 • José Iñaki Padilla: La ceràmica grisa a l’àmbit de la Catalunya medieval. Els forns de ceràmica de Casa en Ponç (Berga), tesi doctoral presentada a la Universitat de Barcelona l’any 1983
 • Antoni Pladevall: Salselles. Evocació Històrica, “La Popa”, núm. 4, Borredà juny de 1979
 • Ignasi M Puig i Ferreté: La casa comtal de Pallars, senyora de Berga i de la baronia de Mataplana als segles XIII-XIV, “Assemblea Intercomarcal d’estudiosos a Berga, 1979”, Centre d’Estudis 119-136
 • Martí de Riquer: Guillem de Berguedà, Abadia de Poblet 1971
 • Carme Riu: Els forns de ceràmica de Casa en Ponç, “L’Erol”, núm. 8, març de 1984, pàgs. 40-41
 • Manuel Riu: Els forns medievals de ceràmica grisa a Catalunya, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 1, maig de 1980, pàgs. 56-59
 • Manuel Riu: Estado actual de las investigaciones sobre cerámica catalana de los siglos IX al XIV, “La Céramique médiévale en Méditerranée occidentale X-XV siècles”, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, núm. 584, Vallbonne 11-14, setembre 1978, pàgs. 384-395
 • Manuel Riu: Probables huellas de los primeros castillos de la Cataluña Carolíngia, “San Jorge”, núm. 47, 1962, pàgs. 34-39
 • Manuel Riu: L’enterrament n.° 66 de Sant Sebastià del Sull i la seva peça de ceràmica grisa, “Acta historica et archaeologica mediaevalia”, núm. 2, Barcelona 1981, pàgs. 213-220
 • Manuel Riu: Enterramientos infantiles frente a las puertas o en el subsuelo de las viviendas en la España Medieval (siglos X al XIII), “Acta historica et archaeologica mediaevalia”, núm. 3, Barcelona 1982, pàgs. 185-200
 • Manuel Riu: L’eremitisme entorn de Sant Llorenç prop Bagà, “L’Erol”, núm. 5, juliol de 1983, pàgs. 17-18
 • Manuel Riu: Santa Maria de Montbenet. Notes documentals d’un antic monestir cistercenc de monges radicat a Berga, “Miscelania Populetana”, “Scriptorium Populeti”, núm. 1, Abadia de Poblet 1960, pàgs. 105-153
 • Manuel Riu: Formación de los pastos veraniegos del Monasterio de Santes Creus en el Pirineo durante el siglo XII, Santes Creus 1962
 • Manuel Riu: Excavacions arqueològiques a Santa Maria de Sorba, “Quaderns d’Estudis Medievals”, núm. 6, Artestudi Edicions, Barcelona desembre de 1981, pàgs. 323-344
 • Eduard Riu i Barrera: Rocs i sants. Dades sobre la cristianització, “Acta historica et archaeologica mediaevalia”, núm. 2, Barcelona 1981, pàgs. 158-170
 • Joan Santamaría: Memorias del monestir de Sant Pere de la Portella i de tot el seu abadiat i baronia, Solsona 1935
 • M. Dolors Santandreu i Soler: Els castells del Berguedà en un document de l’any 1309, “Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos a Berga, 1979”, Centre d’Estudis Berguedans, 1982, pàgs. 101-118
 • M. Dolors Santandreu, Rosa Serra i Xavier Pedral: La baronia de Guardiola i el monestir de Sant Llorenç prop Bagà, “L’Erol”, núm. 5, juliol de 1983, pàgs. 36-39
 • M. Dolors Santandreu i Rosa Serra: L’església de Sant Vicenç de Rus a l’època medieval, “L’Erol”, núm. 7, pàgs. 33-35, XII-1983
 • Rosa Serra i M. Doiors Santandreu: Dels camins romans a les carreteres asfaltades, “L’Erol”, núm. 9, juliol 1984, pàgs. 13-23
 • Rosa Serra: Aproximació a la història de Puig-reig, Manresa 1982
 • Rosa Serra i Rotés: Notes sobre l’església de Sant Miquel de la Cortada de Puig-reig (Berguedà), “Amics de l’Art Romànic”, circular núm. 14, gener 1982, pàgs. 149-150
 • Rosa Serra i Rotés: Aproximació a la història de Puig-reig, Manresa 1982, pàg. 57
 • Rosa Serra i Rotés: El monestir de Sant Salvador de la Vedella, “L’Erol”, núm. 6, setembre de 1983, pàgs. 14-15
 • Rosa Serra i Rotés: L’església de Sant Vicenç de Navel, “Amics de l’Art Romànic del Bages”, Butlletí núm. 8, abril 1985, pàgs. 78-80
 • Joan Serra i Vilaro: Les baronies de Pinós i Mataplana, 3 vols., Barcelona 1930, 1947 i 1950
 • Joan Serra i Vilaró: Excavaciones en el poblado ibérico de San Miguel de Sorba, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. 44, Madrid 1922
 • Joan Serra i Vilaró: La Cova de Can Mauri (Berga). Estació prehistòrica i megalits del Coll de l’Orella, Manresa 1922, 28 pàgs
 • Joan Serra i Vilaró: El santuari de la Mare de Déu de Paller, Tarragona 1935
 • Xavier Sitjes i Molins: Les esglésies pre-romàniques del Bages, Berguedà i Cardener, Manresa 1977
 • Josefina Soler: El Cartulario de Tavérnolas, “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura”, t. XXXVI, XXXVII, XXXVIII, Castelló de la Plana, 1960-62
 • Jordi Vigué i Albert Bastardes: El Berguedà, Monuments de la Catalunya Romànica, 1, Artestudi Edicions, Barcelona 1978
 • Lluís Vilà i Colell: Santa Maria de la Guàrdia, Solsona 1958
 • Jacint Vilardaga: Historia de Berga y breves noticias de la comarca, Barcelona 1890
 • Jacint Vilardaga: Efemérides bergadanas, Manresa 1919
 • Ramon Vinyeta: Sant Jaume de Frontanyà i l’alta vall del Riu Merlès, Torelló 1978. (rsr)