Sant Martin de Prunhanas

Aquesta església parroquial és situada dins el petit nucli del poble de Prunhanas, al N de la Fenolleda. El 1011 el comte de Besalú Bernat I Tallaferro, que havia acabat de fundar al castell de Fenolhet el monestir de Sant Pèire, el dotà, entre altres esglésies, amb la de Sant Martin de Prunhanas, subjecció que el papa Sergi IV va confirmar. Es tracta de la notícia més antiga que es té d’aquest temple. Hom desconeix en quin moment l’església de Prunhanas degué restar alliberada d’aquest lligam.

L’actual església de Sant Martin és un petit edifici d’una sola nau amb un campanar d’espadanya.