Sant Miquel de Seana (Bellpuig)

Es tracta de l’església del barri o raval de Seana, a tocar del poble de Barbens. El lloc de Seana apareix esmentat per primera vegada en el document de formació de la senyoria de Bellpuig de l’any 1139. En la relació de parròquies del bisbat de Vic de la primera meitat del segle XII s’esmenta per primer cop la de Seana, que era a la frontera amb el bisbat d’Urgell. Poc després Sant Miquel de Seana devia esdevenir una sufragània de la parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig. En la visita pastoral del 1332 consta que el beneficiat de Seana ja vivia a Bellpuig. El 1399 hi fou instituït el benefici de Santa Maria per part de Bernat de Temps. Sembla que la primitiva església ja era arruïnada cap al 1456. Malgrat tot, es devia refer al segle XVI, ja que un beneficiat de Bellpuig, amb el títol de vicari de Seana, en tenia cura. L’església actual fou construïda fa pocs anys en un indret diferent d’on hi hagué l’església medieval.