Sant Nazari de Ròsa

Aquesta església fou, amb tota seguretat, la segona que hi hagué al Donasà. Sorgí dins la demarcació de la parròquia de Sant Felix de Donesan, que durant segles fou l’única que hi hagué a la comarca. Se’n té referències documentals des del segle XIV, en què apareix en els comptes de delmes. És probable, però, que els seus orígens siguin anteriors. La parròquia de Ròsa comprenia les poblacions de Ròsa i Mijanès. En l’actualitat l’església parroquial de Ròsa, dins el poble, prop del cementiri, és un edifici que no té cap característica arquitectònica remarcable a causa de les remodelacions que ha sofert.