Santa Colomba de Rocafort o de l’Aigueta

Aquesta església és la parròquia del poble del mateix nom situat a la vall de l’Aigueta, a la confluència amb el rec de Balhurs. L’església actual fou refeta al segle XIX i no conserva traces de l’edifici medieval. Tal vegada, encara que cal ser prudents, aquest temple es pot identificar amb l’església “qui est fundata in honore Santae Columbae” que l’any 958 fou confirmada a l’abadia de Sant Joan de Montolieu, al Carcassès.