Santa Margarida del Campell

La vila del Campell és situada en un petit planell, separada de Tamarit de Llitera per la serra de la Gessa. L’indret és documentat des del 1098, any en què el comte d’Urgell, Ermengol V, i el vescomte de Cabrera, Guerau II Ponç, conqueriren aquesta població juntament amb altres llocs de la comarca. Tot i que no han estat localitzades referències documentals directes, és de suposar que poc després de la conquesta es bastí una església, que fou la predecessora de l’actual temple parroquial dedicat a Santa Margarida. Molt possiblement, la raó per la qual hi ha una considerable manca de dades...