Santa Maria d’Agramunt

Situació

Església parroquial de la vila, edifici notable per les seves dimensions i la qualitat arquitectònica.

Arxiu ECSA

L’església parroquial de Santa Maria és situada a la banda de llevant de la plaça de l’Església, a la part oriental de la vila antiga. L’esmentada plaça, petita i acollidora, té al costat de migdia la casa de la vila.

Mapa: 33-14 (360). Situació: 31TCG422282.

Cal seguir el mateix itinerari indicat a la monografia anterior. (LIPS)

Història

La fundació de la parròquia d’Agramunt, dins el bisbat d’Urgell, devia tenir lloc a mitjan segle XI, una vegada conquerida la vila...