Torre Abadal (Sant Feliu de Llobregat)

Situació

Masia que té englobada en la seva edificació una part de la torre que li va donar el nom.

F. Baltà

La Torre Abadal, englobada dins l’actual masia homònima, s’alça damunt un dels contraforts de ponent (un dels més alts) de la muntanya d’Olorda, damunt el pla del Llobregat, sota mateix de la fàbrica Samson. A la primeria de segle, aquesta part de l’antic terme d’Olorda on és enclavada s’integrà al municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Mapa: 36-16(420). Situació: 31TDF212836.

Per arribar-hi des de Sant Feliu cal agafar, a l’altura del quilòmetre 610,7 de la nacional...