Torre de Queralbs

Aquesta torre es troba sobre el poble de Queralbs, i al comtat de Cerdanya. Mai no degué ésser un castell termenat, ja que en la documentació conservada de Queralbs no apareix esmentat cap castell. Per tant, devia ésser una torre de vigilància o guàrdia, com generalment tenien els darrers pobles de les valls, amb la missió de controlar els camins que portaven cap a les valls veïnes. El lloc de Queralbs és documentat a partir de l’any 938, quan en el testament d’Aureça, monja, aquesta deixà al monestir de Sant Joan de les Abadesses, on segurament professà, diversos béns, alguns dels quals eren situats a la vall de Ribes, a la vila de Planoles i a Crosells i afrontaven en termes de Queralbs (“Cairos albos”). El poble de Queralbs estigué vinculat a la senyoria de la vall de Ribes i, per tant, es coneixien poques relacions feudals pròpies del poble. Únicament l’any 1198 Ramon de Ribes posseïa l’església de Queralbs i la de Fustanyà i les altres de la vall, i l’any 1339 Berenguer de Ribes demanà a Pere de Montclar el reconeixement de la infeudació de les parròquies de Sant Jaume de Queralbs i de Sant Serni de Fustanyà, tal com havien de fer els seus successors. El poble de Queralbs seguí les mateixes vicissituds feudals que la vall de Ribes i el castell de Ribes en concret.