Resultats de la cerca

Es mostren 13 resultats

quercina

Els himenomicets afil·loforats

Els fongs liquenificats: el tipus d’organització liquen

Les corticiàcies

Les peltigerals

Les ascomicètides (II): pirenomicets

Les telosquistals

Les poliporàcies

Les parmeliàcies

Els ambients rics en líquens