Ceràmica de cuina de l’antiguitat tardana

Introducció

Quadre general de la ceràmica comuna de Tàrraco dels segles V-VII, segons la seva procedència i cronologia.

J.M. Macias

Les ceràmiques de cuina de l’antiguitat tardana a Catalunya no han estat objecte d’una atenció específica fins a dates ben recents, segurament a causa de la falsa creença que eren en tots els casos produccions locals, i que per tant podien aportar poca informació. Afortunadament, en els darrers anys, s’han començat a estudiar amb més profunditat i se’ls ha donat la importància que els correspon com a part del registre arqueològic.

A grans trets, s...