Vaixella de l’antiguitat tardana

Passem a tractar en una sèrie de fitxes els conjunts més notables de ceràmica de taula d’importació, d’època antiga tardana, localitzats a Catalunya, seguint un criteri cronològic i geogràfic:

Terra sigil·lada africana C amb decoració aplicada de Tàrraco

Dins de les produccions ceràmiques documentades a Tàrraco destaca, a partir del primer quart del segle III, la presència d’una vaixella de taula produïda a la província nord-africana de la Byzacena, anomenada terra sigil·lada africana C. Aquesta denominació genèrica amaga una complexa realitat, amb nombrosos tallers de fabricació que van...