Sant Briç de Maurin

El poble de Maurin és situat a 150 m d’altitud, a l’esquerra del riu de Maurin, a la confluència amb un torrent que baixa de les Corberes. La seva església parroquial es troba a la part més elevada de la població. Una de les primeres mencions documentals del lloc i l’església de Maurin apareix en una escriptura datada entre els anys 1073 i 1078, segons la qual Bernat II, comte de Besalú, va cedir al vescomte de Fenollet, Pere II, la “villa de Maurins cum ipsa ecclesia”; ara per ara, aquesta és l’única referència antiga de l’església de Maurin.

L’església parroquial de Sant Briç, malgrat el seu origen romànic, no conserva en l’actualitat cap element arquitectònic que pugui ésser atribuïble a aquell estil.