Bibliografia crítica del modernisme

Coberta d’El arte modernista en Barcelona (1943) de Josep F. Ràfols.

F.F.

D’ençà de la publicació ja fa mig segle, els anys 1949 i 1951, de dues obres ambicioses que pretenien estudiar el fenomen cultural del Modernisme en la seva totalitat –em refereixo a Modernismo y modernistas de J. E Ràfols (Destino, 1949) i a El arte modernista catalán d’A. Cirici Pellicer (Aymà, 1951)–, la bibliografia del Modernisme s’ha ampliat d’una manera considerable i la reivindicació del moviment que representà l’edició d’aquestes dues obres en un moment, a mitjan segle XX, on l’ostracisme envers el...