Breu història de l'espectacle televisiu

La noció d’espectacle

La noció d’espectacle televisiu ha tingut una història i unes aplicacions diferents a Europa i als Estats Units d’Amèrica. Als Estats Units la televisió va tenir un caràcter comercial des de la seva creació. Allí, la competència entre les diverses cadenes existeix des de l’emissió del primer programa televisiu, i l’estimació de les audiències per a determinar els programes més vistos condiciona des de l’inici el contingut dels programes i la programació. Els programes es pensen en funció del públic i d’allò que li agrada i també del moment en què “consumeix” televisió...