Climent Asols i la Companyia Fabril de Carbons Elèctrics

Acció de l’empresa.

Climent Asols i Bovets creà la primera fàbrica catalana i de l’Estat de carbons elèctrics el 1898. Ell era, aleshores, un industrial del sector tèxtil, que passà sense traumes al sector del material elèctric. La fàbrica s’instal·là al terme de Castellgalí (Bages). El seu despatx de cotoner al carrer de Bergara, núm. 5, de Barcelona, es convertí en el despatx d’un fabricant de carbons elèctrics.

En el canvi influí considerablement l’acció i els coneixements tècnics de l’enginyer Cruset, que fou el director de la fàbrica.

Amb el canvi de segle, l’enllumenat...