Els Dalmau i la Societat Espanyola d'Electricitat

L'òptic Francesc Dalmau i el seu fill Tomàs

Francesc Dalmau i Faura fou el primer i més important constructor i importador d’instruments científics de Catalunya, a la primera meitat del segle XIX.

La seva professió era la d’òptic i amb ella adquirí un fort prestigi a Barcelona. El 1842 era al carrer de Lladó. Al voltant del 1846 s’instal·là en una botiga del carrer de Ferran, prop de l’actual plaça de Sant Jaume. La botiga tenia tres portes. La primera donava al taller d’òptica en el qual s’elaboraven i tallaven els vidres per a les ulleres, bé per a corregir la visió, bé per a ulleres...