La industrialització dels manyans

Un manyà o serraller és un artesà que fabrica panys, claus i objectes de ferro, que pertany a l’etapa anterior a la industrialització. Els gremis de manyans són medievals. A Catalunya hi havia una gran tradició en aquest treball del ferro.

La industrialització suposa l’aplicació del vapor, primer, i de l’electricitat, després, com a energia per a realitzar les tasques pròpies dels manyans. Les possibilitats es multipliquen, no tan sols per la quantitat de producte acabat, sinó per 1’ampliació de la capacitat d’aquells artesans.

Amb la introducció de les tècniques de la fosa del ferro o segona fundició, els manyans es convertiran en industrials amb una gamma prou extensa de productes en què s’enllaça el treball mecànic amb el propi dels manyans. El resultat seran objectes ben diversos, des de les caixes fortes –combinació de treballs de fosa amb panys de seguretat–, fins a bàscules, llits de ferro, bicicletes o portes ondulades de ferro o acer.

A continuació figuren les empreses més importants d’aquest sector que es desenvolupen durant la segona meitat del segle XIX. Totes són barcelonines i cap d’elles no tindrà un gran volum, però la seva presència al mercat les fa mereixedores d’un esment.