La industrialització dels manyans

Un manyà o serraller és un artesà que fabrica panys, claus i objectes de ferro, que pertany a l’etapa anterior a la industrialització. Els gremis de manyans són medievals. A Catalunya hi havia una gran tradició en aquest treball del ferro.

La industrialització suposa l’aplicació del vapor, primer, i de l’electricitat, després, com a energia per a realitzar les tasques pròpies dels manyans. Les possibilitats es multipliquen, no tan sols per la quantitat de producte acabat, sinó per 1’ampliació de la capacitat d’aquells artesans.

Amb la introducció de les tècniques de la fosa del ferro o...