Tomàs Rosal. Bàscules i romanes

Tomàs Rosal era un serraller del carrer de Carders de Barcelona, el 1842. La seva evolució va ser la clàssica de l’artesà a l’industrial.

El 1849 és afinador i constructor de bàscules i romanes al Portal Nou. La seva clientela són els botiguers, magatzemistes, farmacèutics i argenters. El 1856 ha engrandit els seus tallers i es dedica a la fabricació de llits de ferro “que tienen la comodidad de poder plegarse, ocupando un reducido espacio” (Diari de Barcelona, juliol del 1856, pàg. 5 641) i de bàscules i romanes de tota mena. El negoci es va ampliar i uns anys més tard tenia el despatx al passatge de Bacardí, tocant a la Plaça Reial, i dues botigues, una al ja esmentat Portal Nou i l’altra al carrer de Salvadors.

Rosal presentà els seus productes a l’exposició barcelonina del 1860. La darrera referència que he trobat és del 1869. El 1877, el local del carrer de Salvadors és propietat dels hereus de Tomàs Rosal, els quals han abandonat el negoci.