El cotó, el rei del tèxtil

Alimentar i cobrir el cos són les dues primeres necessitats de l’home. Les feines que s’hi remeten han tingut sempre un pes determinant dins l’activitat humana. Des del Neolític fins a la Societat de Consum, la mòlta dels grans i el tissatge de les fibres s’han situat regularment en el centre mateix de les preocupacions socials. Històricament, el moliner i el teixidor han estat l’expressió més pregona de l’Homo Faber.

Un home tip ha de parar de menjar. Una persona ben vestida pot omplir els armaris de roba sobrera. Mentre l’elasticitat-renda dels aliments és sempre baixa, l’elasticitat...