La indústria paperera a Catalunya, 1750-1900

Anunci de Vilaseca i Comas, amb fàbrica a Capellades i despatx a Barcelona.

D.C. Coleman ha assenyalat el paralel·lisme que hi ha entre la indústria paperera i la cotonera en les etapes inicials del procés d’industrialització moderna. Des del punt de vista de l’oferta, la necessitat de mecanització neix de les rigideses productives existents en les primeres fases de l’elaboració manual del producte, en un context d’ampliació del mercat. Quant a la demanda, el sector paperer només es desenvoluparà i transformarà, durant el segle XIX, en països amb un nivell de renda elevat. En aquest...