La llana

Introducció

El pastor amb les ovelles, i la fàbrica al fons. Gravat.

L’estudi de la indústria llanera catalana durant la centúria 1814-1914 ha estat dividit en tres etapes ben diferenciades, que troben la seva justificació en el mateix procés de desenvolupament industrial.

Tot i que la indústria moderna i la crisi de la indústria tradicional s’arrelen en el set-cents, el primer període (1814-33) parteix del punt d’inflexió determinat per l’enfonsament de l’imperi colonial i la Guerra del Francès i de la irrefutable embranzida de la moderna indústria llanera a Catalunya. Des de...