Els boscos mediterranis i submediterranis

Bosc mediterrani a les parts baixes de les muntanyes de Prades, a l'entorn del Glorieta.

MC

La regió mediterrània septentrional, i més encara la submediterrània, són terra de bosc, baldament un secular procés d’humanització hagi reduït moltíssim la superfície de les masses forestals i hagi degradat la natura de les encara existents.

Els boscos mediterranis, densos i atapeïts, es compten entre les formacions vegetals més compactes d’entre les existents, cosa que contradiu la imatge que sovint hom en té. Una estratificació singularment rica en components arbustius i lianoides, i...