Els braquiòpodes

Els braquiòpodes, d’un aspecte extern que recorda els bivalves, són animals marins difícils de veure, ja que a les nostres costes viuen als ambients críptics o a molta profunditat. Els exemplars de la fotografia corresponen a l’espècie Terebratulina caput-serpentis, una espècie atlàntica, que forma una comunitat supracoral·lígena en ambients de coralls blancs, als fons profunds atlàntics.

Hervé Chaumeton / Jacana

Els paleontòlegs que estudien els sediments de l’Era Paleozoica estan familiaritzats amb les closques fossilitzades d’uns animals aparentment molt semblants als mol...