Els mol·luscs

Els mol·luscs són animals de cos tou i musculós, sovint protegit per una conquilla calcària. Es tracta d’un gran llinatge separat molt aviat de la resta de metazous, el qual ha experimentat una diferenciació intensa quant a morfologia, fisiologia i ecologia, donant lloc a una enorme diversitat En aquesta fotografia veiem un exemplar d’Atlanta peroni. un cargol caçador que forma part del plàncton marí. L’adaptació al medi pelàgic ha comportat l’alleugiment de la conquilla, l’expansió del peu per a formar una aleta, i un increment notable en els òrgans sensorials.

Claude Carré

L...