Els briozous

Característiques generals

L’aspecte extern de les colònies de briozous pot ésser molt variat. Nombroses espècies són extremament semblants al seu entorn i passen fàcilment desapercebudes, mentre que d’altres tenen una gran vistositat, com les dels ascòfors que veiem en les fotografies: a l'esquerra, les boniques colònies de l’anomenat fals corall (Myriapora truncata), una espècie que és molt abundant en els substrats durs dels primers 10 m de fondària; i a la dreta, les grans colònies erectes de Pentapora fascialis.

Xavier Sanfont / M. Alba Camprubí i Lluís Dantart

...