Els verms acelomats: platihelmints i nemertins

El concepte d’animal acelomat, desproveït de qualsevol categoria taxonòmica, permet de posar de costat dos fílums d’animals vermiformes que comparteixen, com a mínim, el fet de no tenir una cavitat celomàtica interna desenvolupada. D’una banda, els platihelmints, que reuneixen una gran quantitat de cucs paràsits, a més d’altres de vida lliure, i de l’altra els nemertins. La fotografia correspon al trematode digeni Brachylecithum eliomydis, que parasita les rates cellardes (Eliomys quercinus) del nostre país.

Santiago Mas-Coma

Hom inicia aquí l’estudi dels genèricament...