Els verms pseudocelomats

Sota el concepte de pseudocelomat hom inclou els antics asquihelmints, organismes vermiformes que, internament, no tenen un celoma ben desenvolupat. Hi ha, però, moltes diferències externes entre tots els fílums que hom agrupa en aquest col·lectiu. L’exemplar de la fotografia, un rotífer de l’espècie Keratella tropica, no té pas un aspecte vermiforme, ja que externament és proveït d’una lloriga.

Jordi de Manuel

La major part dels fílums que hom reuneix en aquest segon bloc de verms han estat considerats durant molt de temps classes diferents de l’ara desaparegut fílum dels...