Els ecosistemes halobis

Salicornar, a l’illa de Buda (delta de l’Ebre), amb dues espècies de salicòrnia, una perenne, la cirialera vera (Arthrocnemum fruticosum), i l’altra anual, la cirialera herbàcia (Salicòrnia herbacea), clarament diferenciades pels colors (verd la primera i vermell la segona) que prenen al final de l’estiu.

Anna Motis

La vegetació dels ecosistemes halobis o salobrars comprèn bàsicament tres grans tipus de comunitats: els salicornars herbaci (Thero-Salicornion) i arbustiu (Arthrocnemion fruticosi); les jonqueres halòfiles, la jonquera amb plantatge crassifoli (Schoeno-Plantaginetum...