Els merostomats

Aspecte general d’alguns merostomats, en visió dorsal: A aglàspid (1:8). B euriptèrid (1:25), C xifosur (1:8).

Amadeu Blasco, a partir d’originals diversos.

Els merostomats són artròpodes quelicerats, és a dir, proveïts de quelícers, com els aràcnids, però amb característiques peculiars i força aparents que els distingeixen d’aquests. D’una banda, la forma del cos, en el qual generalment es distingeixen segments diferents, recorda la dels extingits trilobits, però en aquest cas acaba en un característic agulló terminal o espina, de vegades molt llarg. D’altra banda, són animals...