Introducció al coneixement dels artròpodes i grups afins

Concepte d’artròpode i de parartròpode

Els artròpodes, malgrat la seva gran diversitat morfològica, tenen en comú la metamerització del cos i la seva divisió en regions, els apèndixs articulats i la presència al damunt del cos d’un exosquelet fet en gran part de quitina, a més d’altres caràcters d’ordre intern. A la fotografia (un insecte odonat, Calopterix virgo), hom pot apreciar-hi les tres regions del cos pròpies dels insectes (cap, tòrax i abdomen), la situació dels apèndixs en els segments toràcics i la presència dels dos parells d’ales que els caracteritza.

Enric Curto.

...