Els parartròpodes

Les diferents línies evolutives

Els parartròpodes constitueixen un grup artificial i, per tant, mancat de valor sistemàtic. Això no obstant, sota aquesta denominació hom reuneix tres grups d’animals molt peculiars (els onicòfors, els tardígrads i els pentastòmids) pel fet que presenten simultàniament caràcters d’anèl·lid i d’artròpodes; malgrat tot, una anàlisi crítica i la valoració dels caràcters esmentats obliga a pensar en una relació més estreta d’aquests organismes amb els artròpodes.

Segons el criteri monofilètic que hom ha adoptat en aquesta obra per a la classificació dels grups...