Els pentastòmids

Característiques del grup

Cefalotòrax de la nimfa infestant d’un pentastòmid (Porocephalus crotali) vist al microscopi electrònic d’escandallatge (× 80) en el qual poden distingir-se els quatre ganxos prominents que envolten la boca.

J. Riley, A.A. Banaja i J.L. James.

Els pentastòmids constitueixen una agrupació sistemàtica d’unes 90 espècies paràsites, de característiques homogènies però encara poc conegudes.

Tenen el cos allargat, vermiforme i generalment anellat, cobert d’una cutícula quitinosa prima i sense curtir; la boca és xucladora i voltada de dos parells de...