La serra de Tramuntana

Formació de socarrells, amb eixorba-rates negres (Astragalus balearicus) florits. La morfologia en coixinet espinós és un tret adaptatiu de les plantes enfront del vent, factor ambiental de marcada transcendència a la costa i les muntanyes del nord de Mallorca.

Yves Hennechart

La serra de Tramuntana (1.1), entre els principals espais naturals de Mallorca.

El costat nord-oest de l’illa de Mallorca és format per una espectacular serralada de 90 km de longitud, que en alguns indrets supera els 10 d’amplada. El contrast entre aquesta regió muntanyosa i el pla és molt...