Les esponges hexactinèl·lides

Esquema simplificat d’una esponja hexactinèl·lida i tipus d’espicules, amb indicació del lloc on se solen situar. 1 pleuràlia, 2-5 parenguimàlia, 6 basàlia, 7 gastràlia, 8-10 microscleres (8 amfidisc, 9 codohexactina, 10 hexàster). 11 dictionàlia.

Biopunt, a partir de fonts diverses

Defineixen aquestes esponges la presència en el mesènquima d’espícules silícies de tres eixos i l’existència d’un sistema aqüífer que recorda el del tipus sícon. La seva biologia és poc coneguda, i de fet, fins fa ben poc no se n’han sabut alguns aspectes citològics i fisiologics importants; cal tenir...