Plantes superiors endèmiques

Són diverses les plantes superiors de distribució restringida als Països Catalans i, doncs, endèmiques de les nostres comarques, de vegades puntualment limitades a una raconada o bé a una petita zona, en altres casos esteses per tota una serralada o en localitats separades per moltes dotzenes de quilòmetres. No cal dir, però, que els endemismes representen només una part molt petita de la nostra flora, i que les plantes considerades endèmiques ho són sempre en relació amb el grau de coneixement de la flora dels nostres països i de les terres veïnes; així s’esdevé que Naufraga balearica, considerada endemisme mallorquí d’ençà del seu descobriment els anys seixanta, ha estat trobada recentment al litoral cors.

La formació dels endemismes és el resultat d’un procés evolutiu sovint llarguíssim i complex, les causes principals del qual solen ser l’isolament geogràfic de les poblacions i els canvis ecològics, sumats a l’acció de la selecció natural, de la radiació adaptativa i de la deriva genètica. Hi ha plantes endèmiques d’origen antic, anomenades també paleoendemismes, i d’altres més o menys recents que reben el nom de neoendemismes. Les particularitats de l’endemisme a les illes Balears ens ajudaran a entendre la diversitat de processos de diferenciació, d’àrees de distribució, etc. de les nostres plantes endèmiques.

Les Balears són illes de tipus continental, això és, formades per terres que en altre temps eren unides al continent i se’n separaren arran de diversos fenòmens tectònics i paleogeogràfics. L’isolament que n’ha resultat ha estat la causa fonamental, però no l’única, de la formació dels endemismes baleàrics, és a dir, que una part de les seves plantes (vora un 7 %), impossibilitades d’intercanviar el seu patrimoni genètic amb els tàxons continentals originaris, hagin evolucionat durant moltíssims anys separadament d’elles i hagin agafat entitat pròpia esdevenint tàxons nous. Es tracta, per aquestes raons, d’endemismes bàsicament paleògens, d’origen antic però d’edats i provinences diverses. Les Balears tenen, a més, endemismes neògens (és a dir, de formació més o menys recent) diferenciats a les mateixes illes gràcies a l’isolament existent entre elles i a la diversitat de condicions ecològiques que presenten. La flora de les Balears és emparentada amb la del NE de Catalunya, Provença, Còrsega i Sardenya perquè totes aquestes terres formaven part d’un vell massís hercinià que es fragmentà a la darreria del Secundari i al començament del Terciari. Al final de l’Oligocè, les Balears eren una terra única que se separà durant el Miocè en dos blocs: les Gimnèsies o Balears orientals —Mallorca, Menorca i Cabrera— i les Pitiüses o Balears occidentals —Eivissa i Formentera—. Posteriorment i durant diversos períodes, les terres baleàriques establiren connexions amb moltes de les terres veïnes, en general a causa de dessecacions periòdiques de la mar Mediterrània (ja com a resultat d’incomunicacions amb l’oceà, ja per raó de les glaciacions, etc.); aquestes connexions foren particularment intenses amb el País Valencià, a través de les Pitiüses. L’existència del massís hercinià explica la presència de quinze espècies comunes a les actuals Còrsega, Sardenya i Balears (sobretot a les Gimnèsies), a més d’unes quantes plantes endèmiques de Mallorca i/o Menorca estretament emparentades amb altres de Còrsega i/o Sardenya, i el fet que diverses endèmiques de la Serra de Tramuntana de Mallorca tinguin els parents més pròxims als Pirineus i altres muntanyes centreuropees. Les oscillacions del nivell de la Mediterrània, d’altra banda, justifiquen l’existència d’endemismes comuns a les Balears (sobretot a les Pitiüses), a l’E i SE de la península Ibèrica i al N d’àfrica, com també a Sicília i a altres territoris de la regió mediterrània, fins i tot l’oriental.

Els fenòmens d’isolament també es poden donar al continent (entre els estatges superiors de dues muntanyes allunyades, per exemple), de manera que podem traslladar al País Valencià i a Catalunya (amb tota mena de matisacions, certament), els raonaments sobre els endemismes baleàrics per entendre mínimament l’origen de les seves plantes endèmiques. La majoria dels endemismes es concentren a les àrees muntanyoses, que representen illes biogeogràfiques situades enmig de terres poc elevades; però també es comporten com a illes biogeogràfiques les depressions envoltades de muntanyes, etc.

Els territoris amb més riquesa d’endemismes són les illes Balears i, a les terres ibèriques, els Pirineus orientals, les serres Prepirinenques, les Serralades Litoral i Prelitoral (particularment la zona Ports-Cardó), la depressió de l’Ebre, la serra d’Espadà, la Canal de Navarrès-Vall de Cofrents, les serres litorals centrals del País Valencià (des del cap de Cullera fins al Penyal d’Ifac) i la zona alacantina meridional.

El quadre que segueix recull els endemismes actualment coneguts als Països Catalans, fins a nivell de subspècie, segons les dades proporcionades per M.A. Cardona (relatives a les Balears), per A. Aguilella i G. Mateo (relatives al País Valencià) i per A.M. Romo (relatives a les comarques situades al N del riu de la Sènia). Són agrupats en ordre alfabètic de famílies i, dins d’aquestes, de gèneres i d’espècies. Per a cadascun dels tàxons se n’indica la distribució, la freqüència (en escala que va des de molt comú CC, fins a molt rar RR) i el grau de vulnerabilitat (segons el codi que segueix: Ex: extingit; Ex (I): extingit però reintroduït; E: en perill d’extinció; V: vulnerable; Nt: no amenaçada; K: coneixement insuficient). En el cas dels tàxons presents a dos àmbits geogràfics alhora, les respectives freqüències i graus de vulnerabilitat s’indiquen separats per una barra en el mateix ordre que són explicitades les distribucions corresponents. Pel que fa a la distribució, hem pres com a unitats territorials de referència les zones fisiogràfiques proposades per O. de Bolòs el 1975.

ESPÈCIEPAÍS VALENCIÀPRINCIPAT DE CATALUNYAILLES BALEARSFREQÜÈNCIAVULNERABILITAT
AMARIL·LIDÀCIES
Leucojum valentinum PauMuntanyes del territori mediovalentíRREx?
Narcissus moleroi Fdez-CasasPirineus orientalsCNt
Narcissus palearensis RomoPrepirineus centralsRV
APIÀCIES
Apium bermejoi LlorensMenorcaRRE
Bupleurum barceloi Cosson ex Willk.Mallorca i PitiüsesCN
Endressia pyrenaica (Gay ex DC.) GayPirineus orientalsCNt
Ligusticum lucidum Miller subsp. huteri (Porta et Rigo) O. BolòsMallorcaRNt
Magydaris panacifolia (Vahl) Lange subsp. femeniense O. Bolòs et J. VigoMallorca i MenorcaCNt
Pastinaca lucida L.Mallorca i MenorcaRNt
Pimpinella bicknellii Briq.MallorcaRRV
Seseli farrenyii Molero et Pujad.Territori ruscínicRV
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meiss.Pirineus orientals (i centrals)RNt
ARISTOLOQUIÀCIES
Aristolochia bianorii Sennen et PauMallorca i MenorcaCNt
ASTERÀCIES
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. willkommii (Burnat et W. Barbey) Reching. f.Mallorca i MenorcaCNt
Arctium chabertii Briq. et Cavill. subsp. balearicum J. ArdoinoMallorcaRRE
Carduncellus dianius Webb.Territori diànicPitiüsesRR/RV/Nt
Carduus bourgeanus Boiss. et Reut. subsp. ibicensis Devesa et TalaveraPitiüsesCNt
Centaurea boissieri DC. subsp. mariolensis (Rouy) DostàlTerritori diànicRNt
Centaurea balearica Rodr.MenorcaRE
Centaurea dracunculifolia Duf.Territoris catalanídic meridional, mediovalentí i diànicRV
Centaurea dufourii (Dostàl) G. BlancaTerritoris catalanídic meridional i mediovalentíCNt
Centaurea emigrantis BubaniPrepirineus centralsCNt
Centaurea paui LoscosMuntanyes del territori mediovalentíRRV
Centaurea podospermifolia Loscos et PardoTerritori catalanídic meridionalTerritori catalanídic meridional (i central)RR/RV
Centaurea rouyi CoincyTerritori diànicRRV
Centaurea seridis L. subsp. cruenta (Willd.) DostàlTerritori diànicRRE
Cirsium valentinum Porta et RigoTerritori diànicRNt
Crepis triasii (Camb.) NymanMallorca, Menorca i CabreraCNt
Evax petrojani Dittrich et RitaMallorcaRNt
Helichrysum ambiguum (Pers.) C. Presl.Mallorca i MenorcaRNt
Hieracium glaucinum Jord. subsp. brachypus FreinMallorcaCNt
Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer et Rothm.Mallorca i MenorcaCNt
Leucanthemum gracilicaule (Duf.) Alavi et HeywoodTerritori diànicRNt
Santolina chamaecyparissus L. subsp. magonica O. Bolos, R.  Molinier et P. Monts.GeneralCNt
Senecio rodriguezii Willk. ex Rodr.Mallorca i MenorcaCNt
Taraxacum balearicum Van SoestMallorcaRRE
BORAGINÀCIES
Lithodora oleifolia (Lapeyr.) Griseb. [Lithospermum oleifolium Lapeyr.]Pirineus orientalsRRV
BRASSICÀCIES
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. [Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.]Pirineus orientalsRRE
Biscutella cuneata (Font Quer) Font Quer ex Mach.-Laur. [B. fontqueri Guinea]Relleus meridionals del territori catalanídicTerritori catalanídic meridiornalRR/RNt/Nt
Brassica balearica Pers.MallorcaRNt
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. cadevallii (Font Quer) HeywoodPrepirineus centralsRNt
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. maritima (Rouy) HeywoodTerritori diànicRRV
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-CampoTerritori diànicPitiüsesRR/RV/Nt
Iberis carnosa Willd. subsp. hegelmaieri (Willk.) MorenoTerritori diànicRNt
Lepidium carrerasii Rodr.MenorcaRNt
CAMPANULÀCIES
Campanula jaubertiana Timb.-Lagr. subsp. andorrana (Br.-Bl.) P. Mont.Pirineus centrals (i o ientals)RNt
Campanula speciosa Pourr. subsp. affinis (Schultes) Font QuerTerritori catalanídic septentrional i centralCNt
Campanula speciosa Pourr. subsp. beltranii (Pau) Font QuerTerritoris catalanídic meridional i serrànicTerritori catalanídic central i meridionalC/RRNt/V
Jasione foliosa Cav. subsp. foliosaTerritoris catalanídic meridional, serrànic i diànicRV
CAPRIFOLIÀCIES
Lonicera pyrenaica L. subsp. majoricensis (Gand.) O. BrowiczMallorcaCNt
CARIOFIL·LÀCIES
Arenaria aggregata (L.) Loisel subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López et Nieto FelinerTerritori diànicRNt
Arenaria balearica L.MallorcaCNt
Arenaria conimbricensis Brot. subsp. hispanica (Coste et Soulié) RomoPrepirineus centrals i territori catalanídic septentrionalCNt
Arenaria conimbricensis Brot. subsp. viridis (Font Quer) Font QuerRelleus meridionals del territori catalanídicTerritori catalanídic meridional (i central)RR/RRNt/Nt
Arenaria grandiflora L. subsp. bolosii (Cañigueral) KüpferMallorcaRNt
Arenaria valentina Boiss.Territori diànicCNt
Dianthus costae Willk.Prepirineus centralsRV
Dianthus multiceps Costa ex Willk. subsp. MulticepsPrepirineus i territoris ausoserrànic i catalanídic septentrional i centralRNt
Dianthus multiceps Costa ex Willk. subsp. prepyrenaicus BernalPrepirineus orientalsRNt
Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. PyrenaicusPirineusCNt
Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. catalaunicus (Willk. et Costa) TutinTerritoris catalanídic septentrional i ruscínicCNt
Dianthus seguieri Vill. subsp. gautieri (Sennen) TutinPirineus orientals, territori catalanídic septentrional iterres properesCNt
Dianthus vigoi LaínzPirineus orientalsRNt
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. valentina (Pau) Font QuerTerritoris catalanídic meridional i mediovalentíRRV
Petrocoptis montsicciana O. Bolòs et Rivas-Mart.Prepirineus centralsRRV
Petrocoptis pardoi PauRelleus meridionals del territori catalanídicRRV-E
Silene cambessedesii Boiss et Reut.Territori mediovalentíPitiüsesRR/RRE/E
Silene diclinis (Lag.) LaínzTerritori diànicRRE
Silene hifacensis Rouy ex Willk.Territori diànicPitiüsesRR/RREx/E
Silene mollissima (L.) Pers.Mallorca i MenorcaRV
Silene senneni PauTerritori ruscínicRRV
CIPERÀCIES
Carex rorulenta PortaGeneralCNt
CISTÀCIES
Helianthemum origanifolium (Lam.) Pers. subsp. serrae (Camb.) Guinea et HeywoodMallorcaRV
CONVOLVULÀCIES
Convolvulus valentinus Cav.Territori diànicRRE
DIOSCOREÀCIES
Borderea chouardii (Gaussen) HeslotPrepirineus centralsRRE
DIPSACÀCIES
Cephalaria squamiflora (Sieber) W. Greuter subsp. Balearica (Willk.) W. GreuterMallorca i PitiüsesRNt
Knautia rupicola (Willk.) SzabóTerritori catalanídic central i meridionalRNt
Scabiosa pulsatilloides Boiss. subsp. macropoda (Costa ex. Willk.) NymanPrepirineus centralsCNt
Scabiosa saxatilis Cav. subsp. saxatilisTerritori diànicRV
ESCROFULARIÀCIES
Antirrhinum molle L.Prepirineus centralsCNt
Antirrhinum pertegasii Rothm.Relleus meridionals del territori catalanídicTerritori catalanídic meridionalRR/RRV/V
Antirrhinum valentinum Font QuerTerritori diànicRRV
Chaenorhinum formenterae Gand.Mallorca i PitiüsesRNt
Chaenorhinum tenellum (Cav.) LangeTerritori serrànicRRV
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Chevalier subsp. Fragilis (Rodr.) D.A. WebbMenorcaRRE
Digitalis dubia Rodr. subsp. dubiaMallorca, Menorca i CabreraCNt
Digitalis dubia Rodr. subsp. palaui Garcías Font et MarcosMallorca i MenorcaRNt
Linaria aeruginea (Gouan) Cav. subsp. pruinosa (Sennen et Pau) Chater et ValdésMallorcaRNt
Linaria cavanillesii Chav.Territori diànicRRV
Linaria depauperata LerescheTerritori diànicRRV
Linaria orbensis Carretero et BoiraTerritori diànicRRK
Melampyrum catalaunicum FreynTerritori catalanídic septentrionalRV
Odontites lanceolata (Gau.) Reichb. subsp. olotensis (Pourr.) O. BolòsPirineusCNt
Sibthorpia africana L.GeneralCNt
Verbascum fontqueri Benedi et J.M. MontserratTerritori serrànicRRE
EUFORBIÀCIES
Euphorbia fontqueriana W. GreuterMallorcaRRE
Euphorbia maresii KnocheMallorca i MenorcaRNt
Euphorbia margalidiana Kuhbier et LewejohannPitiüsesRRE
FABÀCIES
Anthyllis henoniana Coss. ex Batt. subsp. valentina (Esteve) O. Bolòs et J. VigoTerritori mediovalentíRRV
Anthyllis hystrix (Willk. ex Barceló) Cardona, Contandriopoulos et E. SierraMenorcaRV
Astragalus baleariais ChaterMallorca, Menorca i CabreraCNt
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. fulgurans Cardona, Llorenset E. SierraMallorca, Menorca i CabreraCNt
Genista acanthoclada DC. subsp. fasciculata (Knoche) O. Bolòs et J. VigoMallorcaRNt
Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. leptoclada (Willk.) O. Bolòs et R. MolinierMallorcaCNt
Genista dorycnifolia Font Quer subsp. DorycnifoliaPitiüsesRNt
Genista dorycnifolia Font Quer subsp. grosii Font QuerPitiüsesRRV
Hippocrepis balearica Jacq. subsp. BalearicaGeneralCNt
Hippocrepis balearica Jacq. subsp. Valentina (Boiss.) O. Bolòs et J. VigoTerritori diànicRRV
Lathyrus tremokianus PauTerritori diànic i zones properesRNt
Lotus tetraphyllus L.Mallorca, Menorca i CabreraCNt
Ononis crispa L.Mallorca, Menorca i CabreraCV
Sarothamnus arboreus (Desf.) Webb subsp. catalaunicus (Webb) C. Vic.Pirineus orientals i territori catalanídic septentrionalCNt
Trifolium montanum L. subsp. gayanum (Font Quer) O. Bolòs et J. VigoPirineus orientalsRNt
Vicia bifoliolata Rodr.MenorcaRRE
GERANIÀCIES
Erodium foetidum (L. et Nath) L’Hér. subsp. crispum (Lap.) O. Bolòs et J. VigoPirineus orientalsRRV
Erodium foetidum (L. et Nath) L’Hér. subsp. rupestre (Pourr. Ex Cav.) O. Bolòs et J. VigoPrepirineus i territori catalanídic centralRNt
Erodium reichardii (Murray) DC.Mallorca i MenorcaRNt
Erodium sanguis-christi SennenTerritori lucènticTerritoris catalanídic central i sicòricRR/RV/V
GLOBULARIÀCIES
Globularia cambessedesii Willk.MallorcaRNt
GUTÍFERES
Hypericum balearicum L.GeneralCNt
Hypericum hircinum L. subsp. cambessedesii (Marés et Vigin.) SauvageMallorcaRNt
IRIDÀCIES
Crocus cambessedesii GayMallorcaCNt
Romulea columnae Sebart et Mauri subsp. assumptionis Font Quer et Garcias FontGeneralCNt
LAMIÀCIES
Calamintha rouyana (Briq.) RouyMallorcaRNt
Phlomis italica L.Mallorca i MenorcaCNt
Salvia blancoana Webb et Heldr. subsp. mariolensis R. FiguerolaTerritori diànicRNt
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. pyrenaeorum LippertPrepirineus (i Pirineus orientals)CNt
Salvia valentina VahlDel territori catalanídic meridional al territori diànicRRNt
Satureja cordata Moris ex Bertol. subsp. rodriguezii (Freyn et Janka) W. Greuter et BurdetGeneralCNt
Scutellaria balearica Barc.MallorcaRNt
Sideritis bubanii Font QuerPirineus orientals (i centrals)RV
Sideritis incana L. subsp. Glauca (Cav.) MalagarrigaTerritori lucÈnticRRV
Sideritis incana L. subsp. Sericea (Pers.) P.W. Ball ex Heyw.Territori serrànicRRV
Sideritis tragoriganum Lag.Territoris catalanídic meridional i mediovalentíCCNt
Teucrium asiaticum L.Mallorca i MenorcaCNt
Teucrium aureum Schreber subsp. latifolium (Willk.) PuechMuntanyes dels territoris mediovalentí i diànicCNt
Teucrium buxifolium Schreber subsp. BuxifoliumTerritori diànic i lucÈnticRNt
Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. CarolipauiTerritoris diànic i lucènticRRNt
Teucrium cossonii D. Wood subsp. CossoniiMallorca i CabreraRNt
Teucrium cossonii D. Wood subsp. fontqueri LlorensPitiüsesRNt
Teucrium lepicephalum PauTerritori diànicRRNt
Teucrium marum L. subsp. spinescens (Porta et Rigo) Valdés-Ber mejoMenorcaCNt
Teucrium subspinosum Pourret ex WildMallorca, Menorca i CabreCNt
Thymus piperella L.Muntanyes dels territoris mediovalentí i diànicCCNt
Thymus richardii Pers. subsp. ebusitanus (Font Quer) JalasPitiüsesRNt
Thymus willkommii RonnigerTerritori catalanídic central i meridionalCNt
LILIÀCIES
Allium ebusitanum Font QuerPitiüsesRNt
Allium eivissanum Garbari et MicelliPitiüsesRNt
Allium grosii Font QuerPitiüsesRRV
OROUIDÀCIES
Ophrys catalaunica O. et E. DaneschPrepirineus orientals i territoris olositànic, auso-segàrric i catalanídic central i septentrionalRV
PEONIÀCIES
Paeonia mascula (L.) Miller subsp. cambessedesii (Willk.) O. Bolòs et J. VigoMallorca, Menorca i CabreraRV
PINÀCIES
Pinus ceciliae. L. LlorensGeneralRRV
PLANTAGINÀCIES
Plantago coronopus L. subsp. purpurascens (Willk.) Pilger [P. Majorcensis Willk.]MallorcaRNt
PLUMBAGINÀCIES
Armeria ruscinonensis Girard.Territori ruscÍnicRV
Limonium antonii-llorensii LlorensMallorcaRRV
Limonium biflorum (Pignatti) PignattiMallorca i MenorcaCNt
Limonium caesium (Girard) O. KuntzeTerritori lucènticRRV
Limonium castellonense ErbenTerritori catalanídic meridionalRREx ?
Limonium cavanillesii ErbenTerritori catalanídic meridionalRRV
Limonium dufourei (Girard) O. KuntzeTerritoris catalanídic meridional i mediovalentíRRE
Limonium ebusitanum Font Quer [L. minutum L. subsp. Caprariense Font Quer et Marcos]GeneralCNt
Limonium fontqueri (Pau) LlorensMallorca, Menorca i CabreraRNt
Limonium formenterae LlorensPitiüsesRNt
Limonium furfuraceum (Lag.) O. KuntzeTerritori lucènticRRV
Limonium geronense ErbenTerritori ruscínicRV
Limonium gibertii (Sennen) SennenTerritori catalanídic centralMallorca i PitiüsesR/RV/Nt
Limonium grosii LlorensPitiüsesRNt
Limonium magallufianum LlorensMallorcaRREx
Limonium majoricum PignattiMallorca i MenorcaRREx
Limonium marisolii LlorensMallorcaRNt
Limonium migjornense LlorensMallorcaRNt
Limonium pseudodyctiocladon (Pignatti) LlorensMallorcaRREx
Limonium retusum LlorensPitiüsesRNt
Limonium revolutum ErbenTerritori ruscínicRV
POÀCIES
Avenula crassifolia (Font Quer) J. HolubPitiüsesRNt
Dactylis glomerata L. subsp. ibicensis (Gand.) Stebbins et ZoharyPitiüsesCNt
Deschampsia caespitosa (L.) P.B. subsp. pyrenaica RomoPirineus orientalsCNt
Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult. subsp. masclansii Cervi et RomoTerritori catalanídic centralCNt
Festuca braun-blanquetii RomoPirineus orientalsCNt
Festuca indigesta Boiss. subsp. molinieri (Litard.) KerguelenPirineusRNt
Festuca liviensis (Verg.) Markgr.Dann.Pirineus orientalsCNt
Festuca pauciespicula V. de la FuenteTerritori catalanídic centralRNt
Festuca tarraconensis (Litard.) RomoTerritori catalanídic meridionalCNt
Festuca valentina (St.-Yves) Markgr.-Dannenb.Territori serrànicCK
POLIGALÀCIES
Polygala vayredae Costa et Vayr.Pirineus orientalsRV
PRIMULÀCIES
Lysimachia minorícensis Rodr.MenorcaEx (I)
Primula vulgaris Hudson subsp. baleárica (Willk.) W.W. Smith et ForrestMallorcaRNt
RAMNÀCIES
Rhamnus ludovici-salvatoris ChodatGeneralCNt
RANUNCULÀCIES
Aquilegia paui Font QuerTerritori catalanídic meridionalRV
Aquilegia viscosa Gouan subsp. montsicciana (Font Quer) O. Bolòs et J. VigoPrepirineus meridionalsRV
Delphinium bolosii Blanché et MoleroTerritori catalanídic centralRV
Helleborus lividus Aiton subsp. lividusMallorca i CabreraRNt
Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre subsp. nana Aichele et SchweglerPirineus orientalsRV
Ranunculus envalirensis GrauPirineusRNt
Ranunculus weyleri MarésMallorcaRRE
ROSÀCIES
Alchemilla catalaunica Rothm.Pirineus centralsRNt
Spiraea crenata subsp. parvifolia (Pau) RomoPrepirineus i zones properesRRV
RUBIÀCIES
Asperula paui Font QuerTerritori diànicPitiüsesRR/RV/Nt
Galium balearicum Briq.MallorcaRNt
Galium brockmannii Briq. subsp. brockmanniiTerritori catalanídic centralRV
Galium brockmannii Briq. subsp. ateartzense RomoPrepirineus centralsRRV
Galium crespianum Rodr.Mallorca i PitiüsesCNt
Galium valentinum LangeDel territori catalanídic meridional al territori diànicRNt
Rubia angustifolia L.Mallorca, Cabrera i PitiüsesRNt
SALICÀCIES
Salix tarraconensis PauTerritori catalanídic meridionalTerritori catalanídic central i meridionalR/RRV/V
SAXIFRAGÀCIES
Saxifraga callosa Sm. in Dickson subsp. catalaunica (Boiss.) D.A. WebbTerritori catalanídic septentrional i centralRRV
Saxifraga corsica (Duby) Gren. et Grodr. subsp. cossoniana (Boiss.) D.A. WebbTerritori diànic i zones properesPitiüsesR/RRt/V
Saxífraga moschata Wulf. in Jacq. subsp. fastigiata (Luiz.) P. Fourn.Pirineus orientalsRNt
Saxífraga vayredana LuizetTerritori catalanídic septentrionalCV
TIMELEÀCIES
Daphne rodriguezii TeixidorMenorcaRRE
Thymelaea velutina (Pourr. ex Camb.) Endl.Mallorca i MenorcaRNt
URTICÀCIES
Urtica atrovirens Req. ex Loisel subsp. bianorii (Knoche) Font Quer et Garcías FontMallorcaRNt
VIOLÀCIES
Viola catalonica W. BeckerTerritori catalanídic centralCNt
Viola diversifolia (DC.) W. BeckerPirineusRNt
Viola jaubertiana Marés et VigineixMallorcaRNt
Viola stolonifera Rodr.GeneralRRE