El naixement del mercat

Llotja de Barcelona, J. Soler i Faneca, 1764-1802.