El temps de la Il·lustració

Universitat de Cervera, 1718-89, F. Montaigu i A. de Retz