Artesans, botiguers i comerciants

Al llarg del setcents, les transformacions que s’esdevingueren en l’àmbit econòmic i en el món de les idees modificaren la configuració tradicional de la societat catalana, encara que no provocaren canvis profunds. De fet, hom experimentà un procés de mutació lent però perceptible, pel qual les diferències basades en la jerarquia econòmica passaren a tenir més força en l’estructura social. D’una manera correlativa, les possibilitats de transvasament d’una categoria a l’altra eren més nombroses. Per tant, no resulta gaire fàcil donar un concepte precís de la societat catalana de l’època. Una...