Una societat dinàmica

Fortalesa de Sant Ferran de Figueres, J.M.Cermeño (començada el 1753).